CTCP KNCN Gia Nguyên hân hạnh tham gia nghiên cứ sử dụng Geofoam xây dựng đường dầu cầu trên đất yếu tại tphcm